Modul Firmy obsahuje celkový přehled obchodních partnerů. Kde kromě jejich osobních údajů, můžete prostřednictvím šablon vypisovat různé Instance viz níže. Mezi Instance řadíme například produkty nebo testování. U modulu Firmy si také můžete evidovat všechny dokumenty a možnosti přihlášení.

Modul Firmy obsahuje následující funkcionality

Modul Firmy obsahuje následující funkcionality
  • Přehled partnerů
  • Detail partnera
  • Správa instancí (produkty, testování)
  • Správa šablon jednotlivých instancí
  • Správa dokumentů
  • Správa přihlášení