Přínosy webové aplikace c0dy

  • Stavebnicový model umožňující implementovat pouze vybrané komponenty (moduly), které firmy potřebují pro pokrytí své činnosti
  • Rychlost implementace – krabicové řešení nám umožňuje implementovat webovou aplikaci do 3 měsíců
  • Flexibilita a široké možnosti parametrizace
  • Automatizace jednotlivých back-office a front-office procesů
  • Snadno ovladatelný a uživatelsky přívětivý systém
  • Robustnost a stabilitu, a tím vysokou dostupnost
  • Jednoduché přehledy pro manažerské řízení podniku na provozní i strategické úrovni
  • Širokou škálovatelnost a přizpůsobitelnost díky vysoké modularizaci
  • „Vše na jednom místě“ – c0dy je univerzální řešení pro informační systém podniku