Typy rolí

Prostředí pro zákazníky

Každý Váš klient může disponovat vlastním účtem. Zřízení klientského účtu je velmi jednoduché. Díky promo linku pozvete klienta k registraci. Jedná se o intuitivní a vícekrokovou online registraci klienta, která je založena na distančním způsobu sjednávání smluv. Po dokončení registrace je klientovi zpřístupněn klientský účet, který může obsahovat následující funkce:

 • Profil uživatele
 • Dokumenty
 • Nabídka produktů včetně všech detailů
 • Smluvní dokumentace
 • Elektronická autorizace dokumentů / produktů / plateb - Google Authenticator, SMS kód
 • Historie provedených operací
 • Zprávy
 • Peněženka s přehledem stavu účtu, výpisem transakcí i možností vložit nebo vybrat peníze

Prostředí pro obchodníky

Každý obchodník disponuje vlastním zákaznickým účtem, díky kterému může představovat nabízené produktu potencionálním klientům. Tento uživatelský přístup je tzv. rozšířený „zákaznický účet“ a může disponovat několika následujícími funkcionalitami:

 • Registrace nového klienta
 • Správa klienta
 • Přehled stromu obchodníků a klientů
 • Karta klienta
 • Přehled smluv
 • Přehled odměn
 • Soutěže

Prostředí pro administraci

Prostředí pro administrátory umožňuje správu a přehled celého systému a je rozděleno do následujících modulů:

 • Registrace
 • Uživatelé
 • Peněženka
 • Platby
 • Firmy
 • Marketing
 • Dokumenty
 • Odměny
 • Zprávy
 • Správa rolí
 • Statistiky a reporting