Výhody webové aplikace c0dy

Většina firem denně neustále řeší, jak mít relevantní informace vždy po ruce. Nejčastější komplikací je, jakým způsobem dané informace z vnitropodnikových systémů získat, jak je správně interpretovat a předložit v adekvátním čase.

Řešení c0dy představuje sadu moderních nástrojů, technologií, procesů a především know-how, jejichž kombinací je dosažena podpora a optimalizace podnikového řízení.

Podstatou řešení je identifikace klíčových výkonnostních ukazatelů podniku. Tyto ukazatele jsou vyhodnocovány v intuitivním uživatelském prostředí. Vstupem pro naplnění těchto ukazatelů jsou zpravidla data provozních informačních systémů podniku a data z externích systémů. Data jsou zpracována automatizovaně.

V prostředí reportingového a analytického nástroje jsou následně aplikovány vybrané business procesy, jako např.sledování profitability,cross/up-selling, segmentace apod.

Předností řešení c0dy  jeho rychlá implementace, atraktivní cena, modulární architektura (umožňuje výběr modulů dle potřeb zákazníka), technologická nezávislost a plná automatizace. Řešení je určeno pro všechny typy podniků bez ohledu na jejich segment či velikost. 

 • Krátká doba implementace, atraktivní cena 
 • Technologická nezávislost 
 • Snadné a intuitivní ovládání s minimálními nároky na školení koncových uživatelů 
 • Automatizace datového zpracování
 • Online dostupnost informací v prostředí reportingového nástroje 
 • Rozsáhlé možnosti prezentace informací (desítky druhů grafických zobrazení) a distribuce dat 
 • 100% webové rozhraní, bez instalace na uživatelském PC 
 • Možnost využívání nadstandardních funkcionalit, jako je notifikační systém, integrace s mobilním zařízením 
 • Snadná integrace nových systémů 
 • Minimalizace budoucích investic do řešení 
 • Úspora času, nákladů i lidských zdrojů při přípravě reportingových výstupů 
 • Snadná tvorba reportingových výstupů (reportů, analýz a dashboardů) bez znalosti programování 
 • Maximální redukce manuálního zpracování dat = zajištění plné automatizace a předcházení chybám
 • Online přístup k reportingovým výstupům / datům
 • Datová integrace různorodých datových zdrojů / systémů 
 • Rozšíření datové báze o nové pohledy / dimenze 
 • Sdílení reportingových výstupů a zabezpečení přístupu k datům 
 • Aplikace pokročilých analytických funkcí (statistická analýza) a procesů (profitabilita, forecasting, cross/up-selling, segmentace apod.)